Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Outdoor Spark przyjęła politykę zwrotów, która obejmuje poniższe informacje:

  1. Prawo do odstąpienia od umowy: Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

  2. Termin odstąpienia od umowy: Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie Towaru.

  3. Informowanie o odstąpieniu od umowy: Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować pisemnie pod Adresem do korespondencji Sklepu lub na Adres e-mail Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

  4. Wzór formularza odstąpienia od umowy: Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży zamieszczonego jako załącznik do Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  5. Zachowanie terminu odstąpienia od umowy: Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  6. Zwrot płatności: W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta zwrot towaru.

  7. Sposób zwrotu płatności: Zwrotu płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

  8. Adres zwrotu towaru: Outdoor Spark Sp. z o. o. ul. Kolonia 21b 38-306 Libusza

  9. Koszty zwrotu towaru: Klient będący Konsumentem zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  10. Warunki odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 6, obejmuje tylko towary nie noszące śladów użytkowania. Należy jednak zauważyć, że piec nie może być rozpalany, a wanna nie może być zalewana wodą.Należy pamiętać, że formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania jako załącznik do Regulaminu Sklepu na stronie internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki zwrotów, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Home
Shop
Back to Top

Search For Products

Call Now Button